عصای معجزه و رود نیل در دستم
تبر به دوشم و دست خلیل در دستم

شکوه شیوه ی داوود در گلوگاهم
زبور نور به صوت جلیل در دستم

من از مکاشفه برگشته ام ، نگاه کنید
هنوز مانده پر جبرئیل در دستم

دو بال سوخته آورده ام ، دو چشم شهید
دلیل های چنین بی بدیل در دستم

اشاره های شفا را کجا گره بزنم
ضریح گم شد و مانده دخیل در دستم

به یک مشاهده از مهد تا لحد رفتم
دف تولد و طبل رحیل در دستم

قنوت بستم و زیباست هرچه می بینم
نگین ذکر جمیل الجمیل در دستم

فقط نه این دو سه صفحه ، چهل چهل مصحف
قبیله ای هم از این قبیل در دستم

((محمود حبیبی کسبی))

در کانال حدیث وصل عضو شوید : @hadisevasl