سیده تکتم حسینیتصویر مهتاب و شب و آیینه‌بندان...
امشب صفای دیگری دارد شبستان

گلدسته‌ها و آسمان سورمه‌ای رنگ
نقش و نگار کاشی و گلهای ایوان

شهر از هیاهوها پر اما با حضورت
آرامش باغ ارم دارد خیابان

جایی به غیر از خانه امن شما نیست
چتر امانی، بر سر ما بی‌پناهان

در ساحل آرامشت پهلو گرفتند ...
دل‌های طوفان‌دیده جمعی پریشان

گنبد ... کبوتر .. اشتیاق روشن ابـــر...
حس زیارتنامه خواندن زیر باران

قلبم هوایی می‌شود، پَر می‌کشد باز
با شوق معصومانه‌ای سمت خراسان