سید حمید رضا برقعی

باز از بام جهان بانگ اذان لبریز است 
مثنوی بار دگر از هیجان لبریز است 
دشمن از وادی قرآن و نماز آمده است 
لشکر ابرهه از سوی حجاز آمده است 
با شماییم شمایی که فقط شیطانی است 
(دین اسلام نه اسلام ابوسفیانی است) 
با شماییم که در آتش خود دود شدید 
فخر کردید که هم کاسهء نمرود شدید 
گرد باد آتش صحراست بترسید از آن 
آه این طایفه گیراست بترسید از آن 
هان! بترسید که دریا به خروش آمده است 
خون این طایفه این بار به جوش آمده است 


صبر این طایفه وقتی که به سر می آید 
دیگر از خرد و کلان معجزه بر می آید 
سنگ این قوم که سجیل شود می فهمید 
آسمان غرق ابابیل شود می فهمید 
پاسخت می دهد این طایفه با خون اینک 
ذولفقاری زنیام آمده بیرون اینک 
هان!بخوانید که خاقانی از این خط گفته 
شعر ایوان مدائن به نصیحت گفته 
هان بترسید که این لشکر بسم الله است 
هان بترسید که طوفان طبس در راه است 
 
یا محمد(ص)! تو بگو با غم و ماتم چه کنیم 
روز خوش بی تو ندیدیم به عالم چه کنیم 
پاسخ آینه ها بی تو دمادم سنگ است 
یا محمد(ص)! دل این قوم برایت تنگ است 
بانگ هیهات حسینی است رسیداست از راه 
(هر که دارد هوس کرب و بلا بسم الله) 

((سید حمید رضا برقعی))