ما شیعه زاده ایم و همین اعتبار ماست

در راه دوست دادن جان افتخار ماست

هرگز به زیر بیرق دشمن نمی رویم

تا پرچم عزای حسینی کنار ماست 

قامت به زیر بار ستم خم نمی کنیم

این تا ابد همیشه و هر جا شعار ماست 

دنیای بی حسین محال است باورش

اصلا حسین باعث این اقتدار ماست 

یا سینه میزنیم و یا گریه می کنیم

این رسم از زمان ولادت قرار ماست 

با اشک های مادر خود شیر خورده ایم

حالا اگر گدایی ارباب کار ماست 

از آن زمان که بی کفن افتاد بر زمین

بیچاره گشته ایم و سیه روزگار ماست

((مرتضی ملک محمدی))

با تشکر از ایشان به دلیل ارسال شعرشان از طریق فرم ارسال محتوا